Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine

null
Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine je osnovan kao Udruženje likovnih umetnika Vojvodine 1946. godine i jedno je od najstarijih likovnih umetničkih Udruženja u Srbiji i Jugoslaviji. Udruženje je od 1958. godine funkcionisalo kao podružnica Udruženja likovnih umetnika Srbije. Iz sastava Udruženja likovnih umetnika Srbije izdvaja se 1977. godine i dalje funkcioniše kao zasebno udruženje, a 1985. godine formira se u Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV). Galerija Udruženja, je počela sa radom 1969. godine. Udruženje danas broji 549 člana od kojih je 42% aktivnih. Od nastanka do danas, Udruženju je pripadalo više od 1000 еminеntnih likоvnih umеtnikа rаzličitih gеnеrаciја, nаciоnаlnоsti, sa još većim diverzitetom stilova, poetika u svojim umetničkim opusima.

Tokom više decenija, Udruženje sa statusom reprezentativnosti, kontinuirano promoviše i neguje stvaralaštvo svojih članova. SULUV je tokom 77 godina postojanja i svoje bogate i kontinuirane istorije delovanja, realizovao veliki broj značajnih događaja: samostalne i kolektivne izložbe svojih članova i gostujućih umetnika, izložbe članova u regionu i u inostranstvu, kao i promocije, seminare, kongrese, predavanja itd. Svojim aktivnostima i programima Udruženje učestvuje u stvaranju i beleženju aktuelnih trenutaka kroz istoriju likovne kulture u Vojvodini i u Novom Sadu.

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine danas, na osnovu definisane strategije u oblasti Likovnih i vizuelnih umetnosti, funkcioniše u cilјu osnaživanja nove produkcije umetnika i mladih stvaraoca, promociji i edukaciji umetnika i publike, afirmaciji, razmenom i saradnjom, novim konceptima koji unapređuju kulturni život ovog prostora, vršenjem poverenih poslova i reprezentativnim radom. Udruženje konstantno radi na revitalizaciji funkcionisanja kroz uspostavlјanje profesionalnog povezivanja sa drugim udruženjima u regionu i inostranstvu i reaktivira komunikaciju u polјu savremene kulturne produkcije.

Programi Udruženja: Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine danas u nastavku tradicije, na godišnjem nivou organizuje, producira i realizuje 30-40 događaja godišnje, koji u novijoj praksi, tačnije od 2018. godine funkcioniše kroz sledeće programe: Program izložbi članova Udruženja (samostalne i grupne izložbe članova), Program saradnje i partnerskih realizacija (razmena izložbi i programa kroz mrežu udruženja, realizacije događaja kroz ugovorene saradnje), Program recenzije (recenzije događaja, teoretske analize), Edukativno istraživački program (otvoreni dijalozi, javna vođenja, predavanja i seminari), Program razmene i boravka (radna gostovanja umetnika iz inostranstva), Izdavački program (godišnja publikacija i druga stručna izdanja), Program novih umetničkih praksi Udruženja (SMIC. Internacionalna izložba pokretnih formi), Program otkupa i kolekcije Slika grada.

Svi programi posvećeni su aktuelnom umetničkom stvaralaštvu članova SULUV-a, kao i sadržajima koje Udruženje producira u saradnji sa drugim institucijama i udruženjima iz oblasti kulture i likovne umetnosti.

suluv.org

Multimedijalni centar Led Art

null
Multimedijalni Centar Led Art registrovan kao udruženje građana, svoje formalno postojanje započinje 1999. godine. Udruženje se prvenstveno formiralo kroz aktivnosti umetničke grupe „Led Art“  koju osniva i pokreće Nikola Džafo 1993. godine u godinama društveno – političkog previranja koje je Jugoslaviju gurnulo u rat i potpunu međunarodnu izolaciju tokom 90-ih godina, sa idejom da su aktivnost u kulturi i umetnosti jedan od mogućih načina da se preživi i da se ne utopi u kataklizmičnoj stvarnosti.

Multimedijalni Centar led Art u okviru svoja dva dugoročna projekta „Art Klinika“ (2002-2012) i „Šok ZaDruga“ (2013 -), je ustanovljen po principu kolektivne zajednice, participativnog i dobrovoljnog rada u umetnosti i kulturi.

Aktivnosti koje najbliže određuju delovanje Multimedijalnog Centra Led Art su briga o umetničkoj sceni u Novom sadu i šire, podsticanje i rad sa mladim umetnicima/cama, aktivan rad na promeni i unepređenju kulturne politike, zagovaranje svih aktivnih i participativnih oblika saradnje između pojedinaca/ki formalnih i neformalnih grupa i institucija sa ciljem unapređenja produkcije, prezentacije, čuvanja i razvijanja savremene umetničke scene, primarno vizuelne umetnosti.

Trenutno Multimedijalni Centar Led Art  sprovodi svoje aktivnosti u okviru dugoročnog projekta „Šok ZaDruga“. Šok ZaDruga prekraja zadate institucionalne i disciplinarne okvire, formuliše nove,  nekonvencionalne modele saradnje,“igrajući se“ kroz modalitete centar/periferija, privatni/javni prostor, vanisntitucionalno/institucionalno, formalno/neformalno.

Sa idejom decentralizacije kulture i sa ciljem približavanja umetnosti javnosti, MMC Led Art otvorio je u gradu nekoliko novih Šok galerija: Galerija ‘’ Milan Petrović ’’ u okviru Škole za decu sa invaliditetom „Milan Petrović“; Galerija „Petefi“ u okviru mađarskog kulturnog centra za manjine „Petofi Sandor“; Galerija „Partizan“ u Rekreativnom centru „Partizan“ ; Galerija „Šok Bulevar“ u okviru Bulevar Books knjižare i Galerija „Šok Koridor“ uličnu galeriju u izlozima u jednom od pasaža, centralne pešačke zone Novog Sada. Pored lanaca mikrogalerija, Šok ZaDruga je bio domaćin večernjih časova crtanja, projekcija filmova, teorijskih predavanja, radionica, protesta i izložbi na lokalnim pijacama. Početkom 21. veka, odnosno tokom projekta Art Klinike, kao i tokom Šok ZaDruge, Multimedijalni Centar Led Art su i obeležili projekti i incijative od kojih se značajno ističu: Perspektive, Kolektivni crtež, Totalna rasprodaja umetnosti, Grafička ZaDruga, ReKAPITULACIJA, Kontekst Savremene, REMIX COMIX, Pasaž Fest, Slika Grada i dr.

Multimedijalni Centar Led Art (Šok ZaDrugu) čini veliki broj formalnih i neformalnih članova i članica, dok glavne aktivnosti osmišljava, vodi i uređuje dežurni tim. Ono što sve članove i članice povezuje kroz delanje udruženja je uverenje da Samo zadrugarstvo može spasiti svet od katastrofe.

sokzadruga.com