Otkup umetničkih dela iz oblasti vizuelnih i likovnih umetnosti

Projekat Slika grada, nastaje u saradnji dva udruženja Multimedijalni centar “Led Art” i Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), koncipiran da se kroz saradnju dva Udruženja na godišnjem nivou sprovodi Javni poziv za otkup umetničkih dela. Dva udruženja ovim projektom sprovode celokupnu proceduru konkursa, odnosno Javnog poziva, izboru i dodeli sredstava, kao i formiranju fonda nove kolekcije. Time udruženja kroz svoj reprezentativan karakter proširuje delovanje poverenih poslova značajnim za kulturu grada i regiona. Multimedijalni centar “Led Art” i Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine, funkcionisaće kroz partnerski rad i sporazum saradnje što je definisano i pravilnikom o radu na Projektu – Slika grada. Pravilnikom je definisano i da će se konkurs na godišnjem nivou raelizovati po naizmeničnom principu kada je u pitanju naznaka nosioca projekta aplikacijama i drugim konkursima za prikupljanje sredstava za realizaciju projekta Slika grada.
Projekat je osmišljen da se kroz aktivnosti dva Udruženja, raspisanog Javnog poziva, odabiru i otkupu umetničkih radova, definiše i zasnuje kolekcija radova pod nazivom Slika grada, koja će kroz svoje kapacitete biti dostupna javnosti, ustupanjem javnim institucijama, ustanovama i sl. Primarna ideja konkursa je u osnaživanju umetničkih kapaciteta i podsticaju nove produkcije, kao i kreiranja nove kolekcije umetničkih radova i dela savremenih aktivnih stvaralaca sa teritorije grada Novog Sada.

KONTEKST SREDINE

Specifičnost Novog Sada, kao urbane sredine i drugog najvećeg i najrazvijenijeg grada u Republici Srbiji, je poslednjih trideset godina obeležio nagli i ubrzani rast stanovništva. Na nivou savremene umetničke prakse u oblasti vizuelnih umetnosti, karakteristično je osnivanje grupa i umetničkih pokreta, kvalitativni i kvantitativni skok broja umetnika koji živi i radi u Novom Sadu, osnivanje manifestacija i inicijativa. Novi Sad tako postaje lokacija gde se mogu pratiti tokovi svetske savremene umetničke scene, njene tendencije disperzovanosti savremenog umetničkog stvaralaštva. Projekat Slika grada iz tog razloga pokreće sistemske vrednosti formirajuči kolekciju angažovanih savremenih stvaralaca. Slika grada je projekat – Otkup umetničkih dela iz oblasti vizuelnih i likovnih umetnosti, orijentisan na uspostavljanje lokalne strategije na nivou Grada Novog Sada za direktnu podršku umetničkoj produkciji u okviru savremene vizuelne prakse i stvaranju fundusa umetničkih dala savremenih stvaralaca. Projekat Slika grada je koncipiran da kroz konkurs Otkup umetničkih dela iz oblasti vizuelnih i likovnih umetnosti, doprinese podršci umetničkoj produkciji na osnovu Strategije kulturnog razvoja grada Novog Sada za period 2016-2026, (podsticanje razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva na teritoriji Grada).
Konkurs za otkup Slika grada zasniva se sa idejom povećanja vidljivosti savremene umetničke scene, podsticanja umetničke produkcije, facilitacije razvoja saradnje između umetnika i institucija kulture. Otkupljeni radovi na osnovu konkursa će postati svojevrsna kolekcija u ponudi građanima i institucijama. Radovi koji učestvuju na konkursu stoga treba da predstavljaju aktuelnu savremenu umetničku produkciju.

Saradnja

Projekat Slika grada, se realizuje kako u idejnom kocipiranom polјu tako i kroz planirane aktivnosti u saradnji dva udruženja Multimedijalni centar “Led Art” i Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV). Projekat je koncipiran da se kroz saradnju dva Udruženja na godišnjem nivou sprovodi Javni poziv za otkup umetničkih dela, naizmeničnim promenama na godišnjem nivuo.

Misija

Projekat Slika grada pokreće sistemske vrednosti formirajuči kolekciju angažovanih savremenih stvaralaca koji su u dodiru sa tradicijom i istorijskim vrednostima Novog Sada. Slika grada je projekat – Otkup umetničkih dela iz oblasti vizuelnih i likovnih umetnosti, orijentisan na uspostavlјanje vrednosti sadržaja na nivou Grada Novog Sada, otvarajući mogućnost učešće svim autorima i autorkama koji su na ovoj teritoriji radili na svom stručnom usavršavanju i obrazovanju kroz obrazovne ustanove.
Tim na projektu: (Rukovodioci) Željko Grulović, Gоrаn Dеspоtоvski / (Koordinator) Nemanja Milenković / (Administracija) Darija Dragojlović, Dаnicа Bićаnić