Projekat: Slika grada

Otkup umetničkih dela iz oblasti vizuelnih i likovnih umetnosti
Projekat Slika grada, nastaje u saradnji dva udruženja Multimedijalni centar “Led Art” i Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), koncipiran da se kroz saradnju dva Udruženja na godišnjem nivou sprovodi Javni poziv za otkup umetničkih dela. Dva udruženja ovim projektom sprovode celokupnu proceduru konkursa, odnosno Javnog poziva, izboru i dodeli sredstava, kao i formiranju fonda nove kolekcije. Time udruženja kroz svoj reprezentativan karakter proširuje delovanje poverenih poslova značajnim za kulturu grada i regiona. Multimedijalni centar “Led Art” i Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine, funkcionisaće kroz partnerski rad i sporazum saradnje što je definisano i pravilnikom o radu na Projektu – Slika grada. Pravilnikom je definisano i da će se konkurs na godišnjem nivou raelizovati po naizmeničnom principu kada je u pitanju naznaka nosioca projekta aplikacijama i drugim konkursima za prikupljanje sredstava za realizaciju projekta Slika grada.
Projekat je osmišljen da se kroz aktivnosti dva Udruženja, raspisanog Javnog poziva, odabiru i otkupu umetničkih radova, definiše i zasnuje kolekcija radova pod nazivom Slika grada, koja će kroz svoje kapacitete biti dostupna javnosti, ustupanjem javnim institucijama, ustanovama i sl. Primarna ideja konkursa je u osnaživanju umetničkih kapaciteta i podsticaju nove produkcije, kao i kreiranja nove kolekcije umetničkih radova i dela savremenih aktivnih stvaralaca sa teritorije grada Novog Sada.

KONTEKST SREDINE

Specifičnost Novog Sada, kao urbane sredine i drugog najvećeg i najrazvijenijeg grada u Republici Srbiji, je poslednjih trideset godina obeležio nagli i ubrzani rast stanovništva. Na nivou savremene umetničke prakse u oblasti vizuelnih umetnosti, karakteristično je osnivanje grupa i umetničkih pokreta, kvalitativni i kvantitativni skok broja umetnika koji živi i radi u Novom Sadu, osnivanje manifestacija i inicijativa. Novi Sad tako postaje lokacija gde se mogu pratiti tokovi svetske savremene umetničke scene, njene tendencije disperzovanosti savremenog umetničkog stvaralaštva. Projekat Slika grada iz tog razloga pokreće sistemske vrednosti formirajuči kolekciju angažovanih savremenih stvaralaca. Slika grada je projekat – Otkup umetničkih dela iz oblasti vizuelnih i likovnih umetnosti, orijentisan na uspostavljanje lokalne strategije na nivou Grada Novog Sada za direktnu podršku umetničkoj produkciji u okviru savremene vizuelne prakse i stvaranju fundusa umetničkih dala savremenih stvaralaca. Projekat Slika grada je koncipiran da kroz konkurs Otkup umetničkih dela iz oblasti vizuelnih i likovnih umetnosti, doprinese podršci umetničkoj produkciji na osnovu Strategije kulturnog razvoja grada Novog Sada za period 2016-2026, (podsticanje razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva na teritoriji Grada).
Konkurs za otkup Slika grada zasniva se sa idejom povećanja vidljivosti savremene umetničke scene, podsticanja umetničke produkcije, facilitacije razvoja saradnje između umetnika i institucija kulture. Otkupljeni radovi na osnovu konkursa će postati svojevrsna kolekcija u ponudi građanima i institucijama. Radovi koji učestvuju na konkursu stoga treba da predstavljaju aktuelnu savremenu umetničku produkciju.

Aktuelno

Kolekcija

Kolekcija

Lorem ipsum dolor amet volutpat. Nunc ut – for dictum purus lorem vel ante ac purus sollicitudin dictum ipsum eget ex convallis.

Etiam mollis libero vitae pulvinar bibendum. Morbi convallis metus eros, semper pharetra massa efficitur auctor. Etiam sit amet convallis erat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. In vel varius esteu gravidmi.

Lorem ipsum dolor amet volutpat. Nunc ut – for dictum purus lorem vel ante ac purus sollicitudin dictum ipsum eget ex convallis.

0
17 dela, otkup 2022.
broj otkupljenih dela u 2022
broj prijava na konkurs 2022

Podrška i partneri

Realizaciju projekta Otkup umetničkih dela iz oblasti vizuelnih i likovnih umetnosti kolekcija “Slika grada” omogućila je Gradska uprava za kulturu Novi Sad.

Slika grada

null
Otkup umetničkih dela iz oblasti vizuelnih i likovnih umetnosti
Kolekcija Slika grada, Novi Sad, Vojvodine, Srbija.

Konkurs za otkup Slika grada zasniva se sa idejom povećanja vidljivosti savremene umetničke scene, podsticanja umetničke produkcije, facilitacije razvoja saradnje između umetnika i institucija kulture.

null

Adresa

Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine
Bulevar Mihajla Pupina 9, 21000 Novi Sad
suluvkontakt@gmail.com
null

Adresa

Multimedijalni centar „Led art“ / ŠOK ZADRUGA
Zmaj Jovina br. 22, 21000 Novi Sad, Srbija
sokzadruga@gmail.com